Klinik Kulit & Kelamin

Print
Klinik Kulit dan Kelamin (Dermatology Clinic)
Nama Dokter Senin/Monday Selasa/Tuesday Rabu/Wednesday Kamis/Thursday Jumat/Friday Sabtu/Saturday
dr. Bimo Aryo Tejo, SpKK 09.00-12.00 09.00-11.00 - - - 11.00-14.00
dr. S. Fasihah R., SpKK - 11.30-13.00

11.30-13.30

- 11.30-13.00 09.00-10.30
dr. Aprilina Dwi S, M.Sc, SpKK 17.30-19.30 -

-

- 17.30-19.30  
dr. Dartri Cahyawari, Sp.D.V - 18.00-20.00

-

18.00-20.00 -

16.00-18.00